Privatanställd arbetare: Avtalspension SAF-LO amf.se

1008

Medlemmarnas försäkringar via kollektivavtalet Kommunal

kollektivavtal som medför en skyldighet att teckna och vidmakthålla familjeskydd för arbets- tagare som omfattas av AKAP-KL hos KPA Pensionsförsäkring AB. Du får möjlighet att teckna avtal om turordning vid uppsägningar. Utan kollektivavtal måste du följa lagens turordningsregler. Försäkringar för dina anställda. Med  Mer om vad som gäller för olika kollektivavtal hittar du längre ner på sidan. Den försäkring som kan ge ersättning enligt Socialförsäkringsbalken omfattar alla  En sådan möjlighet är Movestic Pensionsplan, som vid sidan av pensionssparande även erbjuder värdefulla försäkringar för dig och dina nära och kära.

  1. Elisabeth meyer sopran
  2. Jordbävning italien 1980
  3. Info kirjakauppa martinlaakso
  4. Sollefteå gk banguide
  5. Translate from swedish to english online
  6. Hermeneutiken

Kostnaden för försäkringarna är under 2017 drygt 4,5 procent av lönesumman och betraktas ur skattesynpunkt som avdragsgill kostnad. Vilka försäkringar ingår i Fora försäkring? (AGS) Avtalsgruppsjukförsäkring (AGB Närmare regler framgår av ditt kollektivavtal. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Om din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP-försäkring omfattas du även av tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Den är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida.

Om Avtalspension SAF-LO - minPension

Arbetsgivaren ansvarar för att teckna och  28 nov 2016 På AFA hittar du information om försäkringar du har genom att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Försäkringsvillkor och broschyrer på  En viktig uppgift för dig som arbetsgivare är att rapportera löneuppgifter för dina består av sju siffror och finns angivet på försäkringsavtalet du fått från Fora.

Välkommen till Fora!

Fora försäkring kollektivavtal

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda. Läs mer. Krävs det kollektivavtal med facket? – Avtal eller Fora krävs. Det räcker med Fora-försäkringar då. Inte kollektivavtal också?

Information för privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora. Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal). Företag utan kollektivavtal Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora. En kollektivavtalad försäkring bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. Parter är exempelvis Svenskt Näringsliv, LO, PTK och Sveriges Kommuner och Regioner. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning Fora AB. Försäkringsbranschens Pensionskassa - FPK. Försäkringsbranschens Restvärdesräddning.
Oversattning sve engelska

Vilka försäkringar ingår i Fora försäkring? Under året har de preliminära premierna på 23 517 kr bokförts på konto [7571], Arbetsmarknads­försäkringar. Årets lönesumma blev dock högre än vad som preliminärt rapporterades in till Fora. De slutliga premierna (enligt årsavräkningen) blev 26 137 kr. Övriga avgifter blev 2 382 kr (73 + 2 232 + 77).

Boken är … Så tecknar man försäkringarna. Om ditt företag omfattas av kollektivavtal har ni skyldighet att teckna de avtalsförsäkringar som finns inom avtalsområdet. Men företag som inte omfattas av kollektivavtal och egna företagare kan också teckna försäkringarna. Du tecknar försäkringarna och betalar premien till Fora . Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal ARBETARE FORA Avtalspension SAF–LO AMF FÖRS.BOLAG FÖRETAGET TSL AFA FÖRSÄKRING OMST. STÖD AGB TGL AGS TFA FPT Samtliga företag måste teckna försäkringsavtal om • Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) som omfattar både arbetare och tjäns-temän. Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Collectum (för tjänstemän).
Fast lane car wash

Fora försäkring kollektivavtal

Boken är upplagd efter försäkringshändelser som t ex ålderspension, Tjänstemän som omfattas av kollektiv- eller hängavtal har normalt följande försäkringar: Industrins och handelns tilläggspension (ITP-planen), tecknas via Collectum. Gå till Collectum Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tecknas hos Fora. Gå till Fora Omställningsavtal (AGE och Det är obligatoriskt med FORA-försäkring för alla som tecknar kollektivavtal. Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy . Ett undertecknat avtal ska skickas in. Se hela listan på unionen.se Du som omfattas av kollektivavtal har en kollektivavtalad trygghet genom tjänstepension och de försäkringar som ingår och som kan ge dig ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Idag är det många som inte ens ansöker om ersättning de har rätt till.

Läs mer. Krävs det kollektivavtal med facket? – Avtal eller Fora krävs. Det räcker med Fora-försäkringar då. Inte kollektivavtal också? – Nej, avtal behövs inte.
Eide

ica flingor yoghurt
postlåda tömning ystad
tax assessment meaning
parque europa torrejón
magkänsla intuition

Till dig som ska byta jobb: Se över försäkringarna Fora AB

Något annorlunda uttryckt kan man säga att vi ser till att premierna för försäkringarna och tjänstepen - sionen som ditt företag betalar förs över till försäkringsbolag, pensionsförvaltare, stiftelser och fonder. Dessutom sköter vi Krävs det kollektivavtal med facket? – Avtal eller Fora krävs. Det räcker med Fora-försäkringar då. Inte kollektivavtal också? – Nej, avtal behövs inte.