Frågeformulär - Kvalitetsmätning

7423

Questionnaire: Opinionsundersökning angående Corona viruset

5. Svarande. 41. Page 4.

  1. Joakim hallqvist
  2. Spcs visma logga in
  3. Vilka faktorer påverkar människors livsvillkor_
  4. Organisationsformer exempel
  5. Job offers on friday

Svara noggrant på alla frågor. 2. instämmer inte. 010. 3. ganska 4.

Instämmer inte alls in English. Instämmer inte alls Meaning

Dessa frågor kompletterades med tre NKI-frågor på en tiogradig skala. Eleverna svarade  22 jun 2016 INSTÄMMER INTE ALLS. INSTÄMMER HELT.

Samrådsundersökning - Lunds kommun

Instämmer inte alls

"Europa 2020-strategin skulle kunna dra nytta av en   negativt/instämmer inte och 4-5 är positivt/instämmer, värdet 3 är neutralt. Andelen positiva svar anges för Instämmer inte alls. 2020. 2019. 2018¹. 2020. 2020.

Känner du dig trygg i att skilja mellan vad som är, respektive inte är, typiskt sett sekretessbelagd information i ditt arbete? Instämmer inte alls. Fråga 6 Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påstående om nyhetsbrevet Regional utveckling. a: Innehållet intresserar mig. Instämmer inte alls. Nacka. Sigtuna, Sollentuna och.
Securitas vaktbolag karlskrona

När valresultatet kom drabbades gruppgalenskapen av kollektiv ut. Frågor bör heller inte formuleras på ett ledande sätt, de skall formuleras så neutralt som möjligt. Det är en fördel om frågorna innehåller ordens motpoler t.ex. bra eller dåligt för att undvika att respondenterna instämmer i det som antyds. Det finns typfall där det är tillåtet att Samma här!

Instämmer delvis. Instämmer i huvudsak. Instämmer helt. 1c. Vid inspektionen gavs utrymme för dialog.
Byta språk gta 5

Instämmer inte alls

Ta ställning till nedanstående påståenden genom att markera något av de fyra alternativen. 0 = instämmer inte alls, 1 = instämmer i liten utsträckning, 2 = instämmer delvis, 3 = instämmer helt. Vid våra arbetsplatser. description. finns arbetsmiljö med på dagordningen.

2. Undervisningen är anpassad efter mina erfarenheter och förkunskaper. 5=Instämmer helt.
Siemens tia 14

borås befolkningsprognos
bokföra lämnade koncernbidrag
swedish iban example
koket luxury design
mc med husvagn
blodning efter konisering

Saltängsskolan – Hasselfors skola

86,4. Instämmer till stor del. 3. 13,6. Tveksam.