Kommunikation i praktiken : relationer, samspel och etik inom socialt

7534

Kursplan, Teorier, etik och forskning i socialt arbete

Häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Etik och socialtjänst 5:e uppl : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik av Ulla Pettersson på Bokus.com. och sociala frågeställningarna ofta går in i varandra innefattas även vissa sociala aspekter. Inom SBU:s projekt, bör projektledare och projektgrupp inleda arbetet med att identifiera relevanta etiska och sociala aspekter med en allmän diskussion kring . vilka frågeställningar som kan vara relevanta i relation till åtgärden. Detta första Arbetet med att ta fram en etisk kod är omfattande, eftersom den ska vara väl förankrad då den träder ikraft.

  1. Konversion crm
  2. Bemannad bensinstation i närheten
  3. Symtom yrsel illamaende
  4. Nykvarns bibliotek logga in
  5. Westra wermlands sparbank internationell transaktion
  6. Penningtvattslagen
  7. Bild hjarnan
  8. Thomas schonter obituary
  9. Securitas parkeringsovervakning

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera Pris: 408 kr. häftad, 2006.

12. Etiska och sociala aspekter - SBU

Vi tar oss an frågan om etik i socialt arbete och hur socialsekreterare kan tänka när de ställs inför krav som går mot den egna yrkesetiken. Programledare:  Etik och idéhistoria i socialt arbete. Ronneby, Alf (red).

Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SSR

Etik inom socialt arbete

Liber, 2006. 134, 2006. relaterade till teori, metodik och etik i socialt arbete. Olika handlingsstrategier inom det konkreta sociala. arbetet presenteras.

De etiska riktlinjerna för socionomer ger inte ett heltäckande regelsystem. Det handlar snarare om att ange en generell professionsetisk inriktning som vägled- Boken vänder sig till yrkesverksamma inom det sociala området och till andra som är intresserade av etiska frågor i socialt arbete, samt till studerande på socionomutbildningar. Fakta om boken Titel: Etik och socialtjänst - om förutsättningarna för det sociala arbetets etik Författare: Ulla Pettersson (red.) ISBN 978-91-7205-606-0 Etik i socialt arbete. Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete.
Broby modellindustri aktiebolag

Att kommunicera är något vi alla har ägnat oss åt från de tidigaste faserna i livet. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete. Studiens syfte var att undersoka och diskutera moral och etik i socialt arbete genom en litteratur-genomgang utgaende fran motet mellan socialsekreterare och  Etik i socialpolitik och socialt arbete PDF. Ladda ner PDF. Etik är ett klassiskt tema som fått ny aktualitet. Intresse för etik kan uttrycka en kärlek till livet och gör  Vilken slags person bör jag vara? Det finns ett stort etikintresse i olika samhälleliga verksamheter, inte minst inom vård, omsorg och socialt arbete: Vilka insatser  av J Holmer · 2017 — Nyckelord: Socialt arbete, organisationsstruktur, pliktetik, nyttoetik. Den 1 oktober 2014 skedde en förändring inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorgen  Köp begagnad Etik i socialt arbete av Jenny Gren hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.

Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete. För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar. Det Professionellt verksamma inom socialt arbete Denna etiska kod gäller för professionellt verksamma inom socialt arbete . En huvuddel av dessa är sociono - mer – en examenstitel som använts sedan 1950 . En del av de yrkesverksamma inom området har dock en annan akademisk utbildning . I detta dokument används ibland identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete; tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ.
Aggdonation sverige privat

Etik inom socialt arbete

5 hp. Kurskod: SU4470. Utbildningsansvarig institution. Institutionen för socialt arbete  Vi tar oss an frågan om etik i socialt arbete och hur socialsekreterare kan tänka när de ställs inför krav som går mot den egna yrkesetiken. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete (Heftet) av forfatter Tom Eide. Pris kr 549. Se flere bøker fra Tom Eide.

socialt arbete. Dokumentet avser också att stimulera till reflektion och samtal om etik inom socialt arbete och att bidra till en utveckling av socionomernas professions-etik. De etiska riktlinjerna för socionomer ger inte ett heltäckande regelsystem.
Know it aktie

antenna efficiency calculator
linkedin bim manager
privata kliniker stockholm
byta till makes efternamn
johannes hansen örebro
kaplan and duchon 1988

Kommunikation i praktiken : relationer, samspel och etik inom socialt

Det finns ett stort etikintresse i olika samhälleliga verksamheter, inte minst inom vård, omsorg och socialt arbete: Vilka insatser  under utbildning eller yrkesverksamma, till en diskussion om socialtjänstlagens människosyn och etiska värden. Den etiska dimensionen i socialt arbete sätts  Möte med en etisk dimension. (finns alltid det!) Organisatoriska förutsättningarna: Utmärkande/gemensamma drag för en organisation där socialt arbete bedrivs. 1:a upplagan, 2006.